Hot News :

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

วันนี้(11 สิงหาคม 2564) ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับเกียรติจาก นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมพบปะผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีท้องถิ่นอำเภอนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีอ.นาเยีย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาเยีย กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,3 4 และ หมู่ 8 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเยีย ร่วมกิจกรรม

พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลาบ้า จำนวน 250,000 ตัว นำมาปล่อยลงลำโดมใหญ่ จำนวน 100,000 ตัว และกระจายไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ จำนวน 5 แหล่ง( 150,000 ตัว) โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

โดยปล่อยลงแหล่งน้ำในชุมชน ได่แก่

หมู่ที่ 3 ห้วยนาแซงเหนือ รับมอบโดย นายนิยม เจริญ กำนันตำบลนาเยีย

หมู่ที่ 1 ห้วยนาแซงใต้ รับมอบโดย นายใจ วงษ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

หมู่ที่ 2 ห้วยนา รับมอบโดย นายทองสูน ขันทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

หมู่ที่ 8 ห้วยนางมา รับมอบโดย นายสุนทร ราศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

หมู่ที่ 4 วัดป่านาเยีย รับมอบโดย นายอรุณ พลเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน และเป็นวันที่ลูกๆได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน อนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ