Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาเยีย

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ สำหรับประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์
View the embedded image gallery online at:
https://2019.nayia.go.th/our-local/travel#sigProGalleria9d876fd3de

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง" หมู่ 3 ชุมชนต้นยางใหญ่ เกิดขึ้นได้เริ่มจากแกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 วัดบ้านนาเยีย หน่วยงานราชการทุกส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย มีความต้องการกำหนดให้มีเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ ให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธ์ุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมปล่อยปลาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสมาแวะเวียน มาพักผ่อนด้วยการให้อาหารปลาเดินชมทิวทัศน์ริมตลิ่ง

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจ้าปู่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าชุมชน ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด และเป็นสถานที่ชาวบ้านทำพิธีกรรมตามความเชื่อตามความนับถือ ปู่ตา เทพแห่งการคุ้มครองชาวบ้านนาเยียทุกครอบครัว ทุกปีเมื่อถึงฤดูการทำนา ก่อนลงนาจะมีการเลี้ยงปู่ตา ซึ่งเป็นพิธีการตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวปู่ตาให้ปกปักรักษาลูกหลาน คนในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีความสุข อายุมั่นขวัญยืน ปัดเป่าลมพายุไม่ให้เข้าทำลายบ้านเรือนตลอดจนผู้คน ปัจจุบันชาวบ้านนาเยียรวมทั้งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างศรัทธาเลื่อมใส ผู้ใดมีทุกข์ มีความเดือดร้อนมักจะมาให้ช่วยคุ้มครอง ผู้ใดประสบความสำเร็จ มักจะนำกล้วย ผลไม้ พวงมาลัยมาถวาย หรือตามศรัทธา
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ