Hot News :
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564 10:00

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้จะเปิดทำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปกติ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ