Hot News :
สภาเทศบาล

- นายสุพร นีระมนต์ -

ประธานสภาเทศบาล

- นายลำดวน แก้วอุดร -

รองประธานสภาเทศบาล

- นายสมพงษ์ จันทร์พันธ์ -

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นายสุพร นีระมนต์ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นางสาวชัญญานุช สายทอง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นางเพ็ง อุส่าห์แท้ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นายสุนทร ดอกพุฒ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นายสมบัติ ดอกพุฒ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- นายบุญธรรม คำศรี -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- นายนิยม วงศ์วรรณ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

- นายสุทัศ เจริญ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- นายอวยชัย พวงเพชร -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- นายสันติ ศรีบุระ -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- นางปราณี พิลาทอง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- นายลำดวน แก้วอุดร -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ