Hot News :
กองช่าง

นายมนัสชัย ญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

นางกรุณา สุจริต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจันที ห่องคำ

ลูกจ้างประจำ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิเชษฐ์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอัษฎาพร จันทร์พันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวพัชราภรณ์ นีระมนต์

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณะ

นางสาวนัทชา นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเคนชัย อังคณา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัย แสงงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทศพล คำมั่น

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญเพ็ง ศรีโภชน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุขสันต์ นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญจันทร์ นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิริโชค ศรีแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ศรีสุพรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสถาพร ทองสินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไกรรงค์ อาชญาทา

พนักงานจ้างทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ