Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


 

นางสาวณวณัญ รณโชคดิเรกคุณ

นักสันทนาการ

นางสาวชิดชนก เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

พนักงานครูเทศบาล

นางเข็มขัน พันนวยนนต์

รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

นางทัศนา นามวี

ครู คศ.2

นางญาณิศา ศรีสุพรรณ

ครู คศ.2

นางหนูเพียร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ คำภิเดช

ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ กิ่งคำ

ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ์

ครู คศ.1

นางกาญจนา คำลุน

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายบดินทร์ บัวจันทร์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายมนูญ นาโค

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

นายเจษฎากร กุลบุตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสมรักษ์ นีระมนต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจรัญญา ศรีโคตร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนุธิดา สายทอง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปภัสรา แก้วเหนือ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรัณญา นีระมนต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววลีพร อาษา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวละอองดาว ดอกจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ