Hot News :
กองคลัง

นางรัตนพร จีรดิษฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

นางดรุณวรรณ ทางทอง

นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรัญญา จำปาทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอัฉราพร ลาภา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรอุมา อุส่าห์แท้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิภาดา พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนากาญจน์ วงษ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายโอภาส จูมมะณีย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประกาศิต โตนันท์

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ